home | mapa webu 

tábor Chlistov

 
  • Na tábor není dovoleno brát mobilní telefony, provozovatel za jejich ztrátu nebo poškození nenese zodpovědnost a nemá možnost je dětem nabíjet. V nejnutnějších případech je možné kontaktovat vedoucího tábora.
  • Průkaz zdravotní pojišťovny (fotokopie)
  • Očkovací průkaz (fotokopie)
  • Zaplacení pobytu do 13.6.2021 (v hotovosti proti stvrzence případně převodem na účet provozovatele)
  • Čestné prohlášení o tom, že se dítě v posledních 14 dnech nedostalo do styku s infekční nemocí
  • Potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte
  • Povinná očkování dítěte
  • Řádně vyplněná závazná přihláška dítěte na tábor odeslaná poštou na adresu provozovatele nebo na e-mailovou adresu tábora.
  • Minimálně ukončená 2.třída ZŠ a věk 8 let (max. věk 16 let)